Bảng giá sơn vá từng phần

Bảng giá chỉ tính tiền sơn trong điều kiện vỏ xe đẹp, nếu vỏ xe cũ, bẹp méo … cần phải nắn, gò vá hoặc xử lý chống rỉ đặc biệt … sẽ tính thêm công căn cứ vào hiện trạng cụ thể, trường hợp này cần mang xe tới các xưởng để đánh giá thực tế.

Với những mầu sắc đặc biệt như màu có sự thay đổi theo ánh sáng, màu mờ , màu ánh trai hoặc phải màu theo hoa văn … giá có thể cao hơn so với bảng giá này, cần có sự đánh giá và thỏa thuận cụ thể.


0001-705x805


ẤN VÀO ĐÂY XEM BẢNG GIÁ SƠN LẠI CẢ XE