Không có hồ sơ công an, bảo hiểm không bồi thường: như vậy có đúng không?

Hồ sơ công an là tài liệu cần thiết nhưng không bắt buộc để công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ giám định xác định nguyên nhân.

Có rất nhiều lời phàn nàn từ chủ xe về việc công ty bảo hiểm yêu cầu phải có hồ sơ công an mới bồi thường. Kèm theo đó các giám định viên đã tự ý áp đặt rất nhiều điều kiện thiệt thòi cho chủ xe, thậm chí gây nên những ác cảm tổn hại nghiêm trọng tới thị trường bảo hiểm xe cơ giới. Liên quan đến thắc mắc này, những chuyên gia về bảo hiểm xe cơ giới cho biết rằng: không có hồ sơ công an, bảo hiểm không bồi thường là sai. Hồ sơ công an là tài liệu cần thiết nhưng không bắt buộc để công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ giám định xác định nguyên nhân.

“Nếu không có hồ sơ công an (gọi tắt là HSCA) thì công ty bảo hiểm phải tự xác minh. Nếu có HSCA thì công ty bảo hiểm phải tự thu thập để thực hiện nghĩa vụ giám định của mình. Thông tư 77/2012/TT-BCA của BCA và thông tư liên tịch số 35 giữa BTC-BCA cũng quy định CSGT chỉ cung cấp hồ sơ cho công ty bảo hiểm. Làm gì có chuyện tôi không thể bồi thường vì tôi không đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ xác định nguyên nhân. Vậy tại sao lại có năng lực thu phí bảo hiểm?”.

Điều 48 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định công ty bảo hiểm có trách nhiệm giám định để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định do công ty bảo hiểm chịu. Như vậy việc thu thập HSCA để thực hiện trách nhiệm giám định là của công ty bảo hiểm. Và công ty bảo hiểm phải tự thu thập chứ không được yêu cầu khách hàng và coi là một công cụ để gây khó khăn hòng trốn tránh trách nhiệm.

Trong bảo hiểm Trách nhiệm dân sự (TNDS) cũng quy định công ty bảo hiểm có trách nhiệm thu thập hồ sơ tai nạn của cơ quan có thẩm quyền (không phải chỉ CSGT). Cùng với đó, thông tư liên tịch số 35 của BTC-BCA quy định CSGT phải có trách nhiệm cung cấp hồ sơ TNGT cho công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm trả phí thu thập hồ sơ. “Và quan trọng nhất, không quy định nào ghi là không có hồ sơ tai nạn của cơ quan có thẩm quyền thì không bồi thường. Nếu quy định bắt buộc mà thực tế có những vụ tai nạn không có công an giải quyết thì công ty bảo hiểm không thể thực hiện trách nhiệm của mình”.

Trong Bảo hiểm vật chất do công ty bảo hiểm tự quy định, quy tắc ban đầu do những chuyên gia được đào tạo về bảo hiểm cũng đã quy định rõ trên cơ sở luật pháp rằng: Hồ sơ tai nạn của công an là không bắt buộc. Trong quy tắc ghi rõ bảo hiểm phối hợp với chủ xe thu thập hồ sơ tai nạn của cơ quan công an trong trường hợp tai nạn có công an tham gia giải quyết và các loại biên bản khác cũng đều đặt trong ngoặc (nếu có).

“Tuy nhiên, việc một số công ty bảo hiểm thêm cụm từ “bảo hiểm phối hợp và/hoặc hướng dẫn chủ xe thu thập…” là “khôn lỏi” để đẩy toàn bộ việc thu thập hồ sơ công an cho chủ xe, và khi chủ xe không thể cung cấp thì từ chối bồi thường. Khi chủ xe yêu cầu bảo hiểm đi thu thập thì lại lôi hợp đồng ra và “cãi” bảo hiểm chỉ có nghĩa vụ hướng dẫn là hoàn toàn sai so với luật quy định”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *