Mấy hôm trời lạnh, ống xả xe tôi phun ra đầy hơi nước thì có đáng lo ngại không?

Việc này hoàn toàn bình thường, trong khí xả của xe luôn có chứa thành phần nước (Thành phần khí thải xe bao gồm: Khí CO, HC, CO2, H20. Khi nhìn vào các thành phần trên, ta có thể thấy H2O, tức là nước có trong sản phẩm khí cuối cùng), tuy nhiên thường ngày có thể ta không nhìn rõ. Vào hôm trời lạnh, hơi nước thoát ra khỏi ống xả sẽ ngưng tụ nhanh chóng khiến cho ta nhìn rõ hơn,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *