Liberty sai hay Mercedes sai?

Lib đen phi khá nhanh, Mẹc từ trong cổng thò ra liberty ko phanh kịp táng 1 phát ngay ba đờ sốc, bạn đi lib bay lên cao lộn 1 vòng rơi bịch xuống đất bay cả giầy ra ngoài mà người ko sao cả, ko xước xát gì luôn.
Lib vỡ gẫy đủ các thứ, mẹc bong 1 mảng sơn.

Chủ xe mẹc bảo mày đi nhanh thế đâm vào xe tao chứ tao có đâm vào mày đâu. Chú lib gọi CA và mình ngồi chờ xem kq đã biết trc


Theo các bạn ai sai ? (copy từ Facebuk Kenu 97)