Mã màu Lexus: Metador Red Mica cho Mazda

Mã mảu Metador Red Mica có đặc tính biến đổi theo ánh sáng, vào tối thì thẫm đen, ra sáng lại đỏ tươi. Mấy cái xe đỏ của Mazda, Hyundai, Kia…chỉ cần đổi sang mã này đã thấy mới mẻ đẹp hơn, mà không cần đổi màu lôi thôi

IMG_0112 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0123