Miễn phí kiểm tra xe, giảm giá bảo dưỡng 50% cho xedangban.com

Hệ thống garage VIETVOIZ hợp tác với website Xe Đang Bán với những thỏa thuận đặc biệt, theo đó tất cả các xe giao dịch tại website xedangban.com sẽ được hưởng những ưu đãi như sau:

– Miễn phí kiểm tra để mua xe tại các garage VIETVOIZ
– Sau khi mua xe, giảm 50% tiền công bảo dưỡng lần đầu cho chủ xe mới

Để nhận các khuyến mãi này, quý khách vui lòng đọc số ID của tin bán xe cho kế toán các garage, mọi thắc mắc vui lòng gọi số điện thoại 090-7027-222