700 triệu đồng để đổi lấy 4 chữ ‘đi ôtô cho sang’ có đáng?

700 triệu đồng để đổi lấy 4 chữ ‘đi ôtô cho sang’ có đáng?

Một bộ phận người Việt nghĩ ôtô là cả gia tài, nên phải mua với giá cao và hy vọng lúc bán đi giữ giá. Qua hai bài “Ôtô giá 300 triệu, người Việt chịu 600 triệu tiền thuế” và “Giá ôtô ở Việt Nam quá ‘kinh khủng’ so với thế giới” phân tích về giá xe quá vô lý tại Việt Nam: 700 triệu đồng cho chiếc xe giá trị thực chỉ 200 triệu…

Read More