Vấn đề phát sinh mới khi mua xe cũ

Ngày trước mua xe ô tô cũ nếu như xe đứng tên công ty thì phải tìm hiểu xem có vướng mắc gì không, còn như xe tên cá nhân mà lại mua bán với chính chủ đó thì coi như 100% yên tâm, tuy nhiên thời thế thay đổi, từ ngày sinh ra mấy anh Uber, Grap thì lại có diễn biến mới.

Mới đây có những trường hợp thế này xảy ra, một cái xe đứng tên cá nhân lúc đăng ký nhưng sau đó họ đưa vào Hộ Kinh Doanh Cá Thể để chạy Uber hoặc Grap. Sau một thời gian chạy thì thôi đem bán, tuy nhiên lúc chạy Grap, Uber … thì không khai báo nộp thuế đầy đủ theo quy định (thuế liên quan đến kinh doanh vận tải chở khách), thuế họ cũng chả truy tìm gắt gao việc này, gần như kệ vì số lượng này rất nhiều, lâu lâu họ tính ..

Tuy nhiên khi mua cái xe đó, đến lúc đi sang tên thì bên Chước Bạ họ có dữ liệu về chiếc xe liên quan đến việc Hộ Kinh Doanh Cá Thể thiếu thuế, chiếc xe này sẽ không được nộp chước bạ để sang tên. Lúc đó lại phải đi tìm chủ cũ để yêu cầu chủ cũ khai báo này kia, nói chung khá là rắc rối mất thời gian, nhất là nếu chủ xe ở xa hoặc bán xe xong bỏ đi đâu đó rồi thì rất mệt.