BẢNG GIÁ

Sửa chữa là một dịch vụ có đặc thù là tình chất mức độ không cố định với những ca hỏng hỏng khác nhau, loại xe khác nhau … do đó việc niêm yết giá chỉ là một nỗ lực hết sức với mong muốn đem lại cho khách hàng một sự hình dung sơ bộ về chi phí. Trong thực tế, các ca sửa chữa đều phải căn cứ theo tình trạng cụ thể, giá cả phụ tùng vật tư cũng không giống nhau từng ngày.

Vì thế ngoài những mức giá được liệt kê ở các bảng giá dưới đây, chúng tôi liên kết với Ybaxehoi Online để cung cấp thông tin về những trường hợp xe đã sửa, để quý khách có thể tra cứu và hình dung sát thực hơn với xe của mình.

+ BẢNG GIÁ SƠN LẠI CẢ XE
+ BẢNG GIÁ SƠN VÁ XE TỪNG PHẦN
+ BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHÁC


Quý khách vui lòng lưu ý, chúng tôi không báo giá qua điện thoại hoặc mạng xã hội, trong trường hợp giá dịch vụ mà quý khách quan tâm không tìm thấy ở các bảng giá trên đây thì quý khách có thể dùng công cụ tra cứu giá ybaxehoi.com để tìm loại dịch vụ của một xe tương tự, cách tra cứu như tra cứu tìm kiếm Gooogle. Nếu vẫn không tìm thấy mức giá cho xe của mình, vui lòng qua trực tiếp các garage để kiểm tra và báo giá chính thức.

ybaxehoi