Escape màu vàng mờ

Không cần đổi màu, chỉ cần đổi lớp clearcoat là đã có con xe mới mẻ độc đáo