Giảm giá mừng khai trương VIETVOIZ Tây Hồ: 21/9/2018

VIETVOIZ Tây Hồ sẽ mở cửa đón khách vào Thứ Sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018 . Một số dịch vụ sau sẽ được giảm giá để chào mừng và cảm ơn các quý khách ghé thăm  • Địa điểm áp dụng các khuyến mãi: Chỉ dành cho các xe đến làm dịch vụ ở VIETVOIZ Tây Hồ 
  • Thời gian áp dụng các khuyến mãi này: Các khuyến mãi này chấm dứt vào 18h00 ngày 31 tháng 10 năm 2018

  • Khuyến mãi chỉ áp dụng cho những xe điền đăng ký vào PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYỄN MÃI kèm theo.