Ô tô rơi xuống suối, bốn người chết và mất tích

Đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm khi ô tô đi qua đập tràn (cầu tràn) do xe bị trôi. Cái này nguyên nhân chính là do sự thiếu hiểu biết của lái xe. Khi xe ô tô đi qua đập tràn thường rất nguy hiểm bởi vì:

Thứ nhất: bề mặt đập tràn thường bằng bê tông và thường có lớp bùn đất, cát sỏi nên hệ số ma sát rất thấp.

Thứ hai: khi qua đập tràn thì một phần xe sẽ bị ngập trong nước khiến áp lực từ lốp xe lên mặt đập bị giảm đi. Mức giảm này tuỳ vào thể tích xe bị ngập trong nước. Khối lượng riêng của nước là 1 tấn / m3. Vậy nếu phần xe bị ngập một m3 thì áp lực của lốp lên mặt đập sẽ giảm đi một tấn.

Thứ ba: khi nước qua đập tràn chảy mạnh thì sẽ tạo ra một lực đẩy ngang rất lớn lên xe. Lực này lớn gấp một nghìn lần lực đẩy của gió nếu cùng vận tốc và cùng diện tích bị đẩy.

Như vậy khi qua đập tràn thì độ bám của bánh xe bị giảm kết hợp xe bị đẩy ngang nên khiến xe rất dễ bị trôi, đặc biệt với những xe gầm thấp. Để đảm bảo an toàn, lái xe cần kiểm tra được độ sâu của đập và tính toán với trạng thái xe của mình. Nếu chắc chắn an toàn thì mới di chuyển xe qua.