Rav4 đời 2007, máy V6 3.5 chạy hơn 70,000km – khách nhờ bán

Xe chính chủ từ đầu, khách nhờ bán. Xem xe ở Long Biên hoặc Tây Hồ, điện thoại trước để hẹn theo số 094-2362-333

  • Xe sản xuất Japan
  • Đã chạy 39.500 mile (gần 80,000 km)
  • Máy 3.4 – V6
  • 7 chỗ
  • Chính chủ từ đầu