Rửa xe ở Đông Hà – Quảng Trị

Rửa xe ở Đông Hà – Quảng Trị

Chia sẻ của bác Cứ Từ Từ Cà kê ở Làng văn hoá xem các bố VOC nghịch bùn nên bố cháu phải hì hụi chạy xuyên đêm bù lại. Kết quả là 1 cái dạ dầy lép kẹp & 1 cái xe khó có thể bẩn hơn. Tạt vào Đông Hà, vừa xinh có điểm rửa xe cạnh hàng măm sáng. Oánh con trâu đất lấm lem vào trong ánh mắt ái ngại của…

Read More