Uất ức với bẫy biển báo trên đường

Uất ức với bẫy biển báo trên đường

Lúc 11h00 ngày 29/9/2016, sau khi làm việc từ phòng công chứng số 3 Quận Thủ Đức ra xe đậu ở đường Hồng Đức đi về nhìn trước mặt cách 30m thấy biển báo cấm rẽ trái và biển chỉ dẫn hướng đi bên phải như trong hình, vì vậy đi theo hướng biển chỉ dẫn màu xanh… Khi vừa xi nhan rẽ phải thì gặp biển báo cấm xe oto đi ngược chiều trừ…

Read More