Biển số tiến – thú chơi mới của đại gia Việt

Biển số tiến – thú chơi mới của đại gia Việt

Từ 012.34 tới 567.89, đi cùng xe sang thường là những biển số tiến đều đặn rất đẹp theo quan niệm của người Việt. Bên cạnh số lặp, số gánh thì số tiến là một thú chơi biển đẹp đang nở rộ của đại gia Việt. Trước đây khi còn đăng ký biển 4 số, dãy 6789 là đẹp nhất theo quan niệm, và cách dịch phổ biến nhất là “san bằng tất cả”. Khi…

Read More