Đăng ký thuê xe: Tương lai của ngành công nghiệp ô tô?

Đăng ký thuê xe: Tương lai của ngành công nghiệp ô tô?

Hàng loạt hãng xe lớn như Lincoln, Cadillac, Hyundai, Porsche, BMW hay Mercedes-Benz hoặc trước đó là Volvo đã giới thiệu chương trình đăng ký xe cho khách hàng tại một số khu vực trước khi nhân rộng mô hình này ra trong tương lai. Về cơ bản, chương trình của họ cho phép khách hàng trả tiền hàng tháng để sử dụng xe mới với nhiều lợi ích, trong đó có việc đổi xe…

Read More