Gói sơn lại cả xe đón xuân Kỷ Lợn 2019

Gói sơn lại cả xe đón xuân Kỷ Lợn 2019

Chào mừng xuân con Lợn 2019, VIETVOIZ tiến hành chương trình động viên làm mới xe đón xuân như sau: Tất cả các xe sơn lại cả xe từ mức thấp nhất tại VIETVOIZ đểu được sử dụng sơn bóng (clearcoat) cao cấp siêu cứng Deltron D8120 https://goo.gl/FwBpcq – sản phẩm cao cấp của PPG Hoa Kỳ (trừ các xe sơn mờ) và các dịch vụ gia tăng miễn phí sau: Đánh bóng thẩm mỹ hoàn thiện theo…

Read More