Tặng Đánh bóng thẩm mỹ Sonax và phủ Polymer cho xe sơn lại cả xe

Tặng Đánh bóng thẩm mỹ Sonax và phủ Polymer cho xe sơn lại cả xe

Từ tháng 9/2016, để nâng cao hơn nữa vẻ đẹp cho các xe sơn lại cả xe, toàn bộ các garage VIETVOIZ áp dụng quy trình sau đây cho tất cả các xe sơn lại cả xe tính từ sơn quây bên ngoài trở lên mà giá không thay đổi: – Toàn bộ xe sau khi sơn sẽ được áp dụng quy trình đánh bóng Sonax và phủ Polymer Sonax, do đội ngũ thuật viên…

Read More