Safety First ở Toyota – ý kiến từ người trong nhà.

Safety First ở Toyota – ý kiến từ người trong nhà.

Mình làm việc ở công ty Toyota Việt Nam đã bước sang năm thứ 15 và nhận ra hai điều thú vị là: Thứ nhất: công ty luôn có khẩu hiệu “safety first” ( an toàn là hàng đầu). Vậy nhưng trang bị công nghệ an toàn trên các dòng mà công ty bán ở Việt Nam lại rất hạn chế. Một chiếc Camry phân khúc D được trang bị công nghệ an toàn còn…

Read More