Trả lại thanh xuân cho Morning 2008

Xe Kia vỏ khá kém, sau hơn chục năm bị rỉ mọt quá nhiều, chờ dợi em nó hồi sinh dưới bàn tay của các bác sỹ