Từ hôm nay: đăng ký xe mới, sang tên, khai mất xe thực hiện online

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT): “Sau thời gian nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, hệ thống phần mềm này đã đạt được mục tiêu theo đúng lộ trình số hóa của lực lượng CSGT.

Chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng thông tin điện tử csgt.vn là một địa chỉ đầy đủ tất cả các thông tin, và các nội dung liên quan đăng ký, quản lý phương tiện để người dân dễ sử dụng, dễ dàng giao tiếp với lực lượng CSGT, giao tiếp cụ thể với từng đơn vị CSGT trong đăng ký, quản lý phương tiện. Qua đó, tạo ra môi trường điện tử để lực lượng CSGT phục vụ tốt nhất”.

Việc người dân ở nhà để hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện còn giúp giảm tiếp xúc, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và đặc biệt là thủ tục hành chính rõ ràng, đầy đủ. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của lực lượng CSGT về phương tiện giao thông trong tình hình mới.

Theo đó, trên website Cục CSGT, người dân có thể bấm vào mục Đăng ký, khai báo để làm các thủ tục về phương tiện bao gồm: Đăng ký lần đầu cho phương tiện, Sang tên đổi chủ cùng địa phương, khác địa phương, yêu cầu cấp lại đăng ký xe, biển số, khai báo mất, đăng ký biển tạm…

Với từng yêu cầu, giao diện hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các bước cần thực hiện. Ví dụ đăng ký xe mới sẽ có các yêu cầu hồ sơ, khai báo cụ thể. Việc khai báo có sự liên thông, người dân có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc ngay trên website của Cục CSGT.

Sau khi hoàn thiện khai, các thông tin sẽ được hệ thống gửi về địa chỉ mail của người đăng ký bao gồm: Đơn vị tiếp nhận hồ sơ, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị.

Khi hồ sơ đăng ký hoàn thành, người dân có thể lựa chọn hình thức nhận đăng ký xe trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện.