Sơn lại cả xe Toyota Camry

Mầu nhũ bạc, một mầu rất khó khi sơn. Việc làm thế nào để sơn hạt nhũ chuẩn không xô,không quầng,không bông hạt đòi hỏi người thợ sơn phải có một kỹ thuật sơn tốt và một đôi tay khéo léo và tinh tế